Електропостачання

Електропостачання

В умовах енергетичної нестабільності автономне електропостачання набуває особливо важливого значення.
Основними джерелами автономного електропостачання є газотурбінні електростанції – сучасні, високотехнологічні установки, що генерують електричну і теплову енергію.   далі...

Енергозбереження

Енергозбереження

Енергозбереження, як поняття, полягає у розробці комплексу заходів, спрямованих на ефективне використання та економне витрачання паливно-енергетичних ресурсів, і є складовою частиною енергоефективності, характеристики, націленої на максимальний результат.   далі...

Теплогенерація

Теплогенерація

Основними джерелами автономного тепло- і гарячого водопостачання різних промислових і побутових об’єктів є автоматизовані блочні водогрійні котельні, основою яких є сталеві водогрійні котли, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі.   далі...

Парогазові установки

Комбінований цикл – бінарний парогазовий цикл, повторює та підсилює переваги когенерації для умов пріоритетного виробництва електроенергії перед теплом.

Парогазові установки (ПГУ) призначені для отримання максимальної кількості електричної енергії, використовуючи теплову енергію відхідних газів газотурбінного двигуна, до складу яких входять газотурбінний агрегат, паровий котел-утилізатор і парова турбіна. Принцип дії ПГУ полягає в наступному: в парогазових установках на одному валу з газовою турбіною знаходиться перший генератор, який за рахунок обертання ротора виробляє електричний струм. Проходячи через газову турбіну, продукти згоряння віддають їй лише частину своєї енергії та на виході з турбіни все ще мають високу температуру. Далі продукти згоряння потрапляють в паросилову установку, в котел-утилізатор, де нагрівають водяну пару. Температури продуктів згоряння достатньо для того, щоб довести пару до стану, необхідного для обертання парової турбіни, з якою механічно з’єднаний другий генератор. Потужність електрогенератора парової турбіни зазвичай становить 30-40% від потужності газотурбогенератора, а загальний електричний ККД парогазової установки досягає 58-64%.

Особливо ефективний бінарний парогазовий цикл в тих проектах, де є потреба в технологічній парі, тобто коли парова турбіна працює в режимі протитиску з постійною витратою пари на виробниче споживання. При цьому коефіцієнт використання тепла палива досягає 90%.

Основним джерелом економічного ефекту застосування парогазової установки є, перш за все, використання скидної теплоти енергетичної установки для виробництва додаткової електроенергії, що забезпечує загальне зниження її собівартості. При будівництві власного джерела електроенергії забезпечується зниження витрат на куповану енергію, створюється енергонезалежна система, а також у промислового підприємства виникає можливість продажу надлишків електричної енергії в мережу, тим самим отримуючи додатковий прибуток.

Переваги парогазових установок

  • надійне та незалежне енергопостачання об’єктів;
  • зниження собівартості виробленої електроенергії;
  • електропостачання якісної електроенергії, дотримання заданих значень напруги та частоти;
  • виключення втрат при передачі енергії;
  • відсутність необхідності в дорогих ЛЕП і підстанціях;
  • відсутність витрат на підключення до централізованих мереж електропостачання;
  • виробництво пари для технологічних потреб.