Електропостачання

Електропостачання

В умовах енергетичної нестабільності автономне електропостачання набуває особливо важливого значення.
Основними джерелами автономного електропостачання є газотурбінні електростанції – сучасні, високотехнологічні установки, що генерують електричну і теплову енергію.   далі...

Енергозбереження

Енергозбереження

Енергозбереження, як поняття, полягає у розробці комплексу заходів, спрямованих на ефективне використання та економне витрачання паливно-енергетичних ресурсів, і є складовою частиною енергоефективності, характеристики, націленої на максимальний результат.   далі...

Теплогенерація

Теплогенерація

Основними джерелами автономного тепло- і гарячого водопостачання різних промислових і побутових об’єктів є автоматизовані блочні водогрійні котельні, основою яких є сталеві водогрійні котли, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі.   далі...

Газотурбінні електростанції

Основним рішенням з автономного електропостачання промислових і побутових об’єктів є газотурбінні електростанції. Основу газотурбінної електростанції становлять один або декілька газотурбінних двигунів – силових агрегатів, механічно з’єднаних з електрогенератором і об’єднаних системою управління в єдиний енергетичний комплекс.

Постачаються такі станції в модульних будівлях або контейнерах, що уможливлює замовнику нарощування електричних потужностей в міру необхідності і робить можливим їх використання на 100%.

При будівництві власного джерела електричної енергії забезпечується зниження витрат на куповану енергію, створюється енергонезалежна система, а також у промислового підприємства виникає можливість продажу надлишків електричної енергії в мережу, тим самим отримуючи додатковий прибуток.

Газотурбінні електростанції здатні працювати без шкоди для свого заявленого терміну служби при 3-5% навантаженні, зберігаючи достатній електричний ККД, що вигідно відрізняє їх від газопоршневих установок.

У разі наявності потреби в тепловій енергії газотурбінні електростанції можуть служити основою для будівництва когенераційних установок (або міні-ТЕЦ), що складаються з газотурбінного агрегату і парового або водогрійного котла-утилізатора. Слід зазначити, що коефіцієнт теплоутілізаціі для газотурбінних агрегатів в 1,8-2 рази перевищує такий для газопоршневих двигунів і мікротурбін, що робить їх найбільш оптимальним рішенням для спільного виробництва теплової та електричної енергії.

Для отримання максимальної кількості електричної енергії, використовуючи теплову енергію відхідних газів газотурбінного двигуна, призначені парогазові установки (ПГУ), що складаються з газотурбінного агрегату, парового котла-утилізатора і парової турбіни. Робота в такому бінарному парогазовому циклі дозволяє максимально використовувати енергію палива для виробництва електроенергії.

Ще одним перспективним рішенням використання газотурбінних установок, зокрема, в сфері ЖКГ, є переобладнання котелень в міні-ТЕЦ шляхом надбудови існуючого водогрійного або парового котла газовою турбіною, що скидає високотемпературні відпрацьовані гази в топку, що поряд із здешевленням собівартості теплової енергії дозволить отримувати електричну, яка може бути використана як на власні потреби, так і для продажу в мережу.

Електростанції можуть працювати в аварійному, базовому і піковому режимах роботи.

Переваги газотурбінних електростанцій:

  • надійне та незалежне енергопостачання об’єктів;
  • зниження собівартості виробленої електроенергії;
  • мінімальні часові та фінансові витрати на будівництво та технічне обслуговування;
  • відсутність необхідності в дорогих ЛЕП і підстанціях;
  • значне поліпшення якості електроенергії (стійкі параметри по частоті і напрузі);
  • висока сприйнятливість до змін навантаження;
  • компактність і мала вага;
  • практична відсутність вібрацій;
  • відмінні екологічні показники.