Електропостачання

Електропостачання

В умовах енергетичної нестабільності автономне електропостачання набуває особливо важливого значення.
Основними джерелами автономного електропостачання є газотурбінні електростанції – сучасні, високотехнологічні установки, що генерують електричну і теплову енергію.   далі...

Енергозбереження

Енергозбереження

Енергозбереження, як поняття, полягає у розробці комплексу заходів, спрямованих на ефективне використання та економне витрачання паливно-енергетичних ресурсів, і є складовою частиною енергоефективності, характеристики, націленої на максимальний результат.   далі...

Теплогенерація

Теплогенерація

Основними джерелами автономного тепло- і гарячого водопостачання різних промислових і побутових об’єктів є автоматизовані блочні водогрійні котельні, основою яких є сталеві водогрійні котли, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі.   далі...

Теплоутилізація

Враховуючи постійно зростаючу вартість енергоносіїв, теплоутилізація є одним з найбільш перспективних енергозберігаючих напрямків.

Великими споживачами паливно-енергетичних ресурсів є підприємства енергетичної, хімічної, металургійної та нафтопереробної галузей, підприємства харчової промисловості (цукрове, олійно-жирове, хлібопекарське та кондитерське, спиртове, пивоварне, овочесушильне і т.д.), а також житлово-комунальне господарство, де опалення є одним з найбільш витратних і енергоємних.

Утилізація теплоти є енергозберігаючою технологією міжгалузевого застосування, тому застосування теплоутилізаторів (економайзерів) є доцільним та ефективним на будь-якому виробництві, де є високотемпературні викиди відхідних газів. Котли-утилізатори, в свою чергу, встановлюються за газотурбінними та газопоршневими двигунами для глибокої утилізації тепла продуктів згоряння палива з отриманням великої кількості гарячої води або пари. Застосування теплоутилізаційного обладнання та котлів-утилізаторів у складі когенераційних установок найбільш ефективно (за окупністю) на підприємствах, що мають велику потребу в тепловій енергії, а також мають доступ до дешевого або скидного палива (шахтний метан, газ малодебітних свердловин, попутний нафтовий газ), з одночасним вирішенням екологічних проблем та забезпеченням нормальної експлуатації газодимового тракту внаслідок зниження температури відхідних газів до мінімально необхідної.

Багаторазово і переконливо доведена значна прибутковість впровадження когенераційних установок в сфері комунального господарства та мережах теплокомуненерго. За умови надбудови діючих районних котелень когенераційними блоками відповідних теплоенергетичних потужностей досягається окупність інвестицій за 2-3 роки.

Переваги теплоутілізаціі

  • максимальне використання тепла продуктів згоряння;
  • підвищення коефіцієнта використання палива;
  • збільшення енергетичного ККД;
  • отримання пари та гарячої води для промислових потреб, опалення та гарячого водопостачання;
  • зниження собівартості виробництва теплової енергії;
  • поліпшення якості теплопостачання споживачів;
  • зниження викидів в атмосферу газів і тепла від промислової або енергетичної установки, котельних.