Електропостачання

Електропостачання

В умовах енергетичної нестабільності автономне електропостачання набуває особливо важливого значення.
Основними джерелами автономного електропостачання є газотурбінні електростанції – сучасні, високотехнологічні установки, що генерують електричну і теплову енергію.   далі...

Енергозбереження

Енергозбереження

Енергозбереження, як поняття, полягає у розробці комплексу заходів, спрямованих на ефективне використання та економне витрачання паливно-енергетичних ресурсів, і є складовою частиною енергоефективності, характеристики, націленої на максимальний результат.   далі...

Теплогенерація

Теплогенерація

Основними джерелами автономного тепло- і гарячого водопостачання різних промислових і побутових об’єктів є автоматизовані блочні водогрійні котельні, основою яких є сталеві водогрійні котли, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі.   далі...

Електропостачання

В умовах енергетичної нестабільності автономне електропостачання набуває особливо важливого значення.

Основними джерелами автономного електропостачання є газотурбінні електростанції – сучасні, високотехнологічні установки, що генерують електричну і теплову енергію. Основу газотурбінної електростанції становлять один або декілька газотурбінних двигунів – силових агрегатів, механічно з’єднаних з електрогенератором і об’єднаних системою управління в єдиний енергетичний комплекс.

Основними перевагами таких електростанцій є висока сприйнятливість до змін навантаження, компактність, мала вага, практична відсутність вібрацій, відмінні екологічні показники, мінімальні часові та фінансові витрати на будівництво і технічне обслуговування, відсутність необхідності в дорогих ЛЕП і підстанціях, скорочення втрат в лініях електропередач за рахунок наближеності джерела до споживача і, відповідно, значне поліпшення якості (стійкі параметри по частоті і напрузі) і зниження собівартості виробленої електроенергії, підвищення коефіцієнта використання енергії палива.

Газотурбінні електростанції працюють в аварійному, базовому і піковому режимах роботи, забезпечують енергопостачання об’єктів як автономно, так і паралельно із загальною енергосистемою.

Для отримання максимальної кількості електроенергії призначені парогазові установки (ПГУ), що складаються з двох окремих блоків: паросилового і газотурбінного, загальний електричний ККД яких досягає 62-64% в порівнянні зі стандартними газотурбінними установками, загальний електричний ККД яких становить 32-36%.

В парогазових установках на одному валу з газовою турбіною знаходиться перший генератор, який за рахунок обертання ротора виробляє електричний струм. Проходячи через газову турбіну, продукти згоряння віддають їй лише частину своєї енергії і на виході з турбіни все ще мають високу температуру. Далі продукти згоряння потрапляють в паросилову установку, в котел-утилізатор, де нагрівають водяну пару. Температури продуктів згоряння достатньо для того, щоб довести пару до стану, необхідного для обертання парової турбіни, з якою механічно з’єднаний другий генератор. Потужність електрогенератора парової турбіни зазвичай становить 30-40% від потужності газотурбогенератора.