Електропостачання

Електропостачання

В умовах енергетичної нестабільності автономне електропостачання набуває особливо важливого значення.
Основними джерелами автономного електропостачання є газотурбінні електростанції – сучасні, високотехнологічні установки, що генерують електричну і теплову енергію.   далі...

Енергозбереження

Енергозбереження

Енергозбереження, як поняття, полягає у розробці комплексу заходів, спрямованих на ефективне використання та економне витрачання паливно-енергетичних ресурсів, і є складовою частиною енергоефективності, характеристики, націленої на максимальний результат.   далі...

Теплогенерація

Теплогенерація

Основними джерелами автономного тепло- і гарячого водопостачання різних промислових і побутових об’єктів є автоматизовані блочні водогрійні котельні, основою яких є сталеві водогрійні котли, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі.   далі...

Рішення

Газотурбінні електростанції

Основним рішенням з автономного електропостачання промислових і побутових об’єктів є газотурбінні електростанції. Основу газотурбінної електростанції становлять один або декілька газотурбінних двигунів – силових агрегатів, механічно з’єднаних з електрогенератором і об’єднаних системою управління в єдиний енергетичний комплекс.

Постачаються такі станції в модульних будівлях або контейнерах, що уможливлює замовнику нарощування електричних потужностей в міру необхідності і робить можливим їх використання на 100%.

Далі...

Когенераційні установки

Комбіноване виробництво електричної та теплової енергії (когенерація) – спосіб одночасного виробництва електричної та теплової енергії в рамках одного технологічного процесу в результаті спалювання палива.

Когенераційна установка (або міні-ТЕЦ) – газотурбінна або газопоршнева електростанція з паровим або водогрійним котлом-утилізатором, в якому теплова енергія відхідних газів первинного двигуна використовується для отримання пари або гарячої води.

Далі...

Парогазові установки

Комбінований цикл – бінарний парогазовий цикл, повторює та підсилює переваги когенерації для умов пріоритетного виробництва електроенергії перед теплом.

Парогазові установки (ПГУ) призначені для отримання максимальної кількості електричної енергії, використовуючи теплову енергію відхідних газів газотурбінного двигуна, до складу яких входять газотурбінний агрегат, паровий котел-утилізатор і парова турбіна. Принцип дії ПГУ полягає в наступному: в парогазових установках на одному валу з газовою турбіною знаходиться перший генератор, який за рахунок обертання ротора виробляє електричний струм.

Далі...